Hudič v karticah

Naj te naslov ne zavede. Ne mislim, da so kartice dobesedni hudič. Je pa z njimi velikanski problem. Tega sem se začel zavedati šele ko sem odprl svoje podjetje. Tam je namreč skoraj ves denarni tok, razen ko se kdaj kakšno stvar plača iz moje osebne gotovine in da račun na firmo, digitalen. Prej sem … Continue reading Hudič v karticah

Words Made Concrete

I find writing things helps to make your thoughts concrete and they start facing you instead of you facing them. If one can face his own thoughts as something concrete, something real, something that isn’t only limited to “subconscious”, then one can make closures, and properly think things out. When you write things down, another … Continue reading Words Made Concrete

Ne bom plačeval …

Ne bom, nočem in ni v mojem najboljšem interesu, ter v interesu naslednjih generacij, da plačujem vse, kar mi želite naložiti, da plačam. Ne bom plačeval davkov. Ne bom plačeval zavarovanj, z od katerih pogoji se ne strinjam. Ne bom plačeval cene regulacije, ki mi jo nalagate. Ne bom plačeval pokojninskih prispevkov. Ne bom. Nekateri … Continue reading Ne bom plačeval …