Problemi in potencialne rešitve okrog financiranja šolstva

Pri teh rečeh, kot so šolanje (kar ni enako izobraževanju!), je pri oznaki “obvezno” mnogo bolj problematično to, da država predpisuje učni program, saj iz tega izhaja, da če slednjega predpisuje, mora nekako omogočiti njega izvajanje. Continue reading Problemi in potencialne rešitve okrog financiranja šolstva

Advertisements

Privatizing the State

A while ago I was arguing about privatizing the State, so that it would relieve it’s monopolies and become like a company. It’s constitution would thereby be similar to the incorporation papers or a legal document, that anyone could dissociate with on individual or corporate level. The basic fundamental difference between the State now and … Continue reading Privatizing the State

El Capitan

V nedeljo, 18.6.2017, je Greg Peck z nami v Radovljici podelil spodnjo zgodbo, ki sem jo za ta namen prevedel.   Ker je torej Bog tako usmiljen, vas rotim, bratje: darujte svoja telesa v živo, sveto in Bogu všečno žrtev; to je vaše smiselno bogoslužje. In nikar se ne prilagajajte temu svetu, ampak se tako … Continue reading El Capitan

Questioning Identity Papers

People have been migrating since their existence. For most of the history Europe, which now has the so called “Migrant Crisis” on its hands, people moved relatively freely and to do so they didn’t even know of passports or papers with which one could prove their identity. Passports came into existence as letters requesting safe … Continue reading Questioning Identity Papers